Dutch Windmill and Watermill Database  
Bleskensgraaf, Zuid-Holland
Name Hofwegensemolen
Built xxxx / 1898
Type Hollow post mill
Function Polder drainage windmill
Location Hofwegen 15
2971 XA Bleskensgraaf
Geo position X: 114086 Y: 431362
N 51.869305 O 4.793140
Show on Google Maps with other mills in the vicinity
SHow this mill in Google Streetview
Community Molenlanden
Monument number 9634
Owner SIMAV
Miller Antoine Walsemann
Telephone 0184-663671
Hours

Na telefonische afspraak

Database nr. 955
Ten Bruggencate nr. 02561

© Tony Hop (16-9-2023)
De Hofwegense Molen weer in werking na de uitgebreide restauratie van 2022-2023   
Vaags
Groot Wesseldijk
Construction
Span 26,97 / 27,12 m.
Mill builder/ Millwright ??
A.S. Maat en H. Pellikaan, Gorinchem (1898)

 

Additional info

Ter plaatse stond al in 1513 een molen die in juli van dat jaar door plunderende Gelderse soldaten in brand werd gestoken. Kort daarna begon de herbouw. Op 29 januari 1514 was de nieuwe molen alweer gereed.
Ongetwijfeld is de huidige molen daar een opvolger van. Het bouwjaar van die molen is vooralsnog niet bekend. 

Om bij lagere windsnelheden een groter rendement te verkrijgen, besloot het polderbestuur aan het einde van de 19de eeuw de vlucht (die tot dan toe 24,27 m. bedroeg) te vergroten. Daartoe moest de molen omhoog worden gevijzeld. Op 12 juli 1898 vond de aanbesteding plaats. Het werk werd gegund aan A.S. Maat en H. Pellikaan uit Gorinchem, die voor ƒ 2.050,-- als laagste hadden ingeschreven. Zij traden op als hoofdaannemers, terwijl de beide Gorkumse aannemers H. de Kriek (metselaar) en B. Pellikaan (timmerman) als onderaannemers delen van het werk verrichtten.

In 1958 werd het open scheprad vervangen door een vijzel. Deze laatste kon ook door een elektromotor kon worden aangedreven.

Na 2000 was de molen een tijdlang niet maalvaardig vanwege de slechte staat van vijzel en waterlopen. In het najaar van 2006 werd met ingrijpend herstel begonnen; het werd voltooid in maart 2008.
In 2009 moesten repararaties aan het bovenhuis worden uitgevoerd: de achterzomer en de betimmering aan de achterzijde werden vervangen. Daarna was de molen jarenlang maalvaardig en ook geregeld in bedrijf.

Begin 2022 begon men met een bijzonder grote klus: het bovenhuis moest er daartoe af en de koker eruit. Uiteraard dienden beide roeden te worden gestreken. Op 10 maart ging het bovenhuis van de ondertoren en werd vervolgens daarnaast op de grond gezet. Hierna werd de koker gelicht.

Er is veel werk aan de molen verricht: aan de ondertoren zijn het boventafelement en de onderzetel en enkele hondsoren onder het tafelement vernieuwd, evenals alle kistramen en een compleet nieuw rietdek. Om de ondertoren is een ijzeren ring aangebracht om de hoekstijlen op hun plek te houden. De koker is verstevigd, evenals de kokerbalken met epoxy en de complete vloer van de bovenste zolder is vernieuwd.
In het bovenhuis zijn windpeluw en beide voegburries vernieuwd, de middensomers en daklijstkoppen zowel voor als achter aangestort met epoxy, nieuw halslager met stapeling, nieuw steenbord met stormluiken, het waaispant en compleet nieuw kleedhout rondom inclusief stormbint. 
Ook de trap is bijna volledig nieuw, de ijzeren staartbalk en de Derckx-roeden zijn in een smederij nagekeken en na behandeling weer teruggeplaatst. Tot slot volgt in het voorjaar nog een complete schilderbeurt.
Op 28 september werden de geheel herstelde koker en vervolgens het bovenhuis weer aangebracht, niet lang daarna volgde de trap.
2 december leverde men een geheel maalvaardige molen op.

The Dutch language version of this record contains more detailed information on this windmill. The additional information is in Dutch only, though.
But you can click here to visit the Dutch language record and select a language for a machine translation of this additional info.

Hofwegensemolen

More current photos
Hofwegensemolen, Bleskensgraaf, Abel van Loenen (19-4-2014).
© Abel van Loenen (19-4-2014).
Hofwegensemolen, Bleskensgraaf, William Bouter (1-9-2015) | Database Nederlandse molens
© William Bouter (1-9-2015)
Hofwegensemolen, Bleskensgraaf, John Scholte (16-8-2013).
© John Scholte (16-8-2013).
Hofwegensemolen, Bleskensgraaf, John Scholte (16-8-2013).
© John Scholte (16-8-2013).
Hofwegensemolen, Bleskensgraaf, Henk ten Bos (4-12-2018)
© Henk ten Bos (4-12-2018)
Hofwegensemolen, Bleskensgraaf, Joop Vendrig (15-5-2004). | Database Nederlandse molens
© Joop Vendrig (15-5-2004).
Hofwegensemolen, Bleskensgraaf, Joop Vendrig (15-5-2004). | Database Nederlandse molens
© Joop Vendrig (15-5-2004).
Hofwegensemolen, Bleskensgraaf, Rob Pols (9-8-2017) | Database Nederlandse molens
© Rob Pols (9-8-2017)
Hofwegensemolen, Bleskensgraaf, William Bouter (26-2-2017)
© William Bouter (26-2-2017)
Hofwegensemolen, Bleskensgraaf, William Bouter (26-2-2017)
© William Bouter (26-2-2017)
Hofwegensemolen, Bleskensgraaf, William Bouter (26-2-2017) | Database Nederlandse molens
© William Bouter (26-2-2017)
Hofwegensemolen, Bleskensgraaf, William Bouter (26-2-2017)
© William Bouter (26-2-2017)
Hofwegensemolen, Bleskensgraaf, William Bouter (26-2-2017) | Database Nederlandse molens
© William Bouter (26-2-2017)

« previous (De Vriendschap)    |    next (Wingerdse Molen) »

top Colophon & copyrights    

zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Hofwegensemolen, Bleskensgraaf home vorige pagina