Dutch Windmill and Watermill Database  
Barendrecht, Zuid-Holland
Name Pendrechtse Molen
Built 1993
Type Smock mill
Function Polder drainage windmill
Location Charloise Lagedijk 364
2993 AG Barendrecht
Geo position X: 93442 Y: 431248
N 51.866383 O 4.493443
Show on Google Maps with other mills in the vicinity
SHow this mill in Google Streetview
Community Barendrecht
Monument number 32938
Owner Natuur- & Recreatieschap IJsselmonde
Miller Barend Zinkweg / Sven van Arensbergen
Telephone 010-4804728
Hours

Na Pasen: woensdag, zaterdag en zondag 9.00 - 16.30 uur
Na de herfstvakantie: woensdag, vrijdag en zaterdag 9.00 - 16.30 uur

Website Pendrechtse Molen
Database nr. 950
Ten Bruggencate nr. 10144

© Bram van Broekhoven (18-10-2014)   
Vaags
Groot Wesseldijk
Construction
Span 21,40 / 21,50 m.

 

Additional info

De Pendrechtse molen werd in 1731 gebouwd en staat sinds 1993 op zijn huidige plaats. Men koos voor een nieuwe locatie, omdat de vorige omgeving van deze molen, in de polder Pendrecht onder Rotterdam, onleefbaar was geworden door uitbreiding van wegen, industrie en, niet in het minst, het dempen van boezemwater.
Aanvankelijk wilde men de Pendrechtse molen daar gewoon laten staan: een strook grond van ongeveer 100 meter rond de molen werd vrij gehouden en de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein werd op de molen gericht.
Maar omdat enerzijds de Pendrechtse Molen niet paste in een bedrijventerrein en anderzijds de molen vanwege windgebrek niet normaal zou kunnen draaien en derhalve simpelweg verloren zou gaan, ging men op zoek naar een nieuwe plek. Die werd gevonden in het Zuidelijk Randpark, ongeveer drie kilometer naar het oosten.

De molen ging daarmee tevens naar Barendrechts grondgebied en in eigendom over naar het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Dit hield ook in dat de molen een recreatief-educatieve functie kreeg. Daarnaast behield de molen een echte functie door het water van de diverse waterpartijen te verversen. Op die manier wordt aan het publiek zichtbaar gemaakt waartoe een windwatermolen in staat is.

Na de verplaatsing kreeg de molen zijn Dekkerwieken en oorspronkelijke sobere kleuren (voornamelijk teer, vrijwel geen verf) terug en is sindsdien veelvuldig in bedrijf.

In de loop van 2015 werd veel gewijzigd aan de omgeving van de molen qua mogelijkheden tot waterverversing. De molen kan in dit proces een duidelijke rol blijven spelen.

In de loop van 2019 moesten beide spruiten vervangen worden. De lange spruit keerde daarna terug als middenbalk: zo was deze molen in 1731 ook gebouwd.
De verwijderde lange spruit had best wel een verhaal: de vervanging gebeurde pas in 1944 en wel op advies van de bekende molenopzichter Adriaan Dekker. De oude middenbalk was toen gekraakt en Dekker adviseerde deze af te zagen en op zoek te gaan naar een tweedehands ijzeren roe die als lange spruit kon dienen. Dit is toen inderdaad gebeurd.

In 2019 is zeer veel werk verricht aan de stenen romp en inderdaad de middenbalk teruggekeerd.

The Dutch language version of this record contains more detailed information on this windmill. The additional information is in Dutch only, though.
But you can click here to visit the Dutch language record and select a language for a machine translation of this additional info.

Pendrechtse Molen

More current photos
Pendrechtse Molen, Barendrecht, Rob Pols (19-8-2020)
© Rob Pols (19-8-2020)
Pendrechtse Molen, Barendrecht, Barend Zinkweg (12-04-2006) | Database Nederlandse molens
© Barend Zinkweg (12-04-2006)
Pendrechtse Molen, Barendrecht, Barend Zinkweg (13-01-2006) | Database Nederlandse molens
© Barend Zinkweg (13-01-2006)
Pendrechtse Molen, Barendrecht, Bram van Broekhoven (18-10-2014)
© Bram van Broekhoven (18-10-2014)
Pendrechtse Molen, Barendrecht, Barend Zinkweg (17-12-2019)De molen met de nieuwe middenbalk en weer gaaf metselwerk. | Database Nederlandse molens
© Barend Zinkweg (17-12-2019)
De molen met de nieuwe middenbalk en weer gaaf metselwerk.
Pendrechtse Molen, Barendrecht, William Bouter (26-7-2017)
© William Bouter (26-7-2017)
Pendrechtse Molen, Barendrecht, William Bouter (26-7-2017)
© William Bouter (26-7-2017)
Pendrechtse Molen, Barendrecht, Barend Zinkweg (2008).  Het onlangs vernieuwde kruirad. | Database Nederlandse molens
© Barend Zinkweg (2008).
Het onlangs vernieuwde kruirad.
Pendrechtse Molen, Barendrecht, William Bouter (26-7-2017)
© William Bouter (26-7-2017)
Pendrechtse Molen, Barendrecht, Marcel van Nies (26-11-2016) | Database Nederlandse molens
© Marcel van Nies (26-11-2016)
Pendrechtse Molen, Barendrecht, Marcel van Nies (26-11-2016)
© Marcel van Nies (26-11-2016)
Pendrechtse Molen, Barendrecht, Marcel van Nies (26-11-2016) | Database Nederlandse molens
© Marcel van Nies (26-11-2016)
Pendrechtse Molen, Barendrecht, Marcel van Nies (26-11-2016)
© Marcel van Nies (26-11-2016)
Pendrechtse Molen, Barendrecht, Marcel van Nies (26-11-2016)
© Marcel van Nies (26-11-2016)
Pendrechtse Molen, Barendrecht, Rob Pols (19-8-2020)Sinds de zomer van 2019 heeft de molen in de kap een zogenaamde middelbalk in plaats van een lange spruit. De oude lange spruit is simpelweg aan beide zijden afgezaagd, maar het resterende deel blijft gewoon in de kap liggen. | Database Nederlandse molens
© Rob Pols (19-8-2020)
Sinds de zomer van 2019 heeft de molen in de kap een zogenaamde middelbalk in plaats van een lange spruit. De oude lange spruit is simpelweg aan beide zijden afgezaagd, maar het resterende deel blijft gewoon in de kap liggen.
Pendrechtse Molen, Barendrecht, Rob Pols (19-8-2020)De vangschijf van dichtbij gezien.
© Rob Pols (19-8-2020)
De vangschijf van dichtbij gezien.
Pendrechtse Molen, Barendrecht, Rob Pols (19-8-2020)Het wat raadselachtige venster met luiken op de kapzolder. Waar is dit voor bedoeld? Is het een teerdeur zoals gebruikelijk was in bijvoorbeeld de Zaanstreek? Dan zit hij wel op een vreemde windrichting (zuid/zuidoost)!  | Database Nederlandse molens
© Rob Pols (19-8-2020)
Het wat raadselachtige venster met luiken op de kapzolder. Waar is dit voor bedoeld? Is het een teerdeur zoals gebruikelijk was in bijvoorbeeld de Zaanstreek? Dan zit hij wel op een vreemde windrichting (zuid/zuidoost)!
Pendrechtse Molen, Barendrecht, Barend Zinkweg (24-1-2020)De molen is vaak 'los'. Er is niet altijd voldoende wind om te malen. Het poortstuk is scharnierend gemaakt. Er is maar een uitneembare poortstok. Door een spie weg te nemen kan het bovenschijf los komen van het bovenwiel.
© Barend Zinkweg (24-1-2020)
De molen is vaak 'los'. Er is niet altijd voldoende wind om te malen. Het poortstuk is scharnierend gemaakt. Er is maar een uitneembare poortstok. Door een spie weg te nemen kan het bovenschijf los komen van het bovenwiel.

« previous (Jan van Arkel)    |    next (Korenmolen De Haas) »

top Colophon & copyrights    

zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Pendrechtse Molen, Barendrecht home vorige pagina