Dutch Windmill and Watermill Database  
Staphorst, Overijssel
Name De Leijen
Type Smock mill
Function Grain mill
Location Gemeenteweg 364
7951 PG Staphorst
Geo position X: 213023 Y: 519362
N 52.658630 O 6.244778
Show on Google Maps with other mills in the vicinity
SHow this mill in Google Streetview
Community Staphorst
Monument number 34277
Owner Restaurant De Groene Lantaarn
Miller Coen Manche
Hours

Als de molen draait (in de regel zaterdag) en op afspraak.

Database nr. 814
Ten Bruggencate nr. 02630

© Coen Manche (9-9-2023)   
Vaags
Groot Wesseldijk
Construction
Span 21,20 m.

 

Additional info

Deze molen is gebouwd in 1854 in het buurtschap 'De Leijen' in het toen al behoorlijk van molens voorziene Staphorst. Hij is ook de laatste complete windmolen van deze gemeente gebleken, wél bleven hier nog diverse molenrestanten bewaard. Vanaf de bouw tot ver in de 20ste eeuw was deze molen eigendom van de familie De Weert. 

In de loop van de 20ste eeuw moet de windkracht al minder zijn benut: in 1926 is er al sprake van een motormaalderij.
In 1947 volgde echter een opleving toen de molen grondig werd hersteld. Onderdelen van de in 1946 afgebroken "Molen van Everts" uit Bonnerveen werden hierbij gebruikt en dat heeft voor iets opmerkelijks gezorgd: de (kennelijk uit Bonnerveen afkomstige) voeghouten zijn te kort ten opzichte van het achtkant en daarom kan deze molen geen baard voeren: men heeft moeten volstaan met een paar planken! Minstens zo belangrijk was dat deze molen toen (voor het eerst) een ijzeren bovenas kreeg en beide roeden werden voorzien van het stroomlijnsysteem Van Bussel.

Met dit wiekenkruis moet de molen ook weer hebben gemalen: foto's uit de jaren '50 en de vroege jaren '60 tonen steeds een molen met zeilen. In latere jaren is die activiteit evenwel verdwenen waarna de molen in verval raakte.

In 1970/71 volgde een wat moeizame restauratie, waarbij eerst het rietdek werd vernieuwd en pas later ook werk werd verricht aan het wiekenkruis: zo kreeg de molen voor het eerst een metalen roede, in dit geval de binnenroede.

In de vroege ochtend van 15 juli 1985 werd de molen door brand getroffen. Dit gebeurde na blikseminslag (ondanks de aanwezigheid van een bliksembeveiliging). Door snel en juist optreden van de brandweer bleef de schade beperkt tot de kap: die was zwaar beschadigd. Herstel volgde al snel, in 1986.

Na een roedebreuk in 2001 heeft het een paar jaar geduurd voordat e.e.a weer was hersteld en is er een tijdlang met één roede gedraaid; in de zomer van 2004 was alles weer compleet. Sindsdien heeft 'De Leyen' voor het eerst in zijn bestaan twee metalen roeden.
In 2005 is door vrijwilligers het nodige achterstallig onderhoud verricht, waarna er weer regelmatig werd gedraaid.

Sinds oktober 2018 is de molen eigendom van het echtpaar Jarno en Cindy Eggen, zij zijn tevens eigenaar van restaurant De Groene Lantaarn.
Nadat zij het restaurant hadden gerenoveerd was eind 2019 de molen aan de beurt. Na het nodig opknap- en opruimwerk kregen molenmaker Johannes Kooistra en molenaar Hans Alberts de molen weer echt maalvaardig: al het gaandewerk gericht, vastgezet en waar nodig aangepast, de stenen iets afgeslagen, gescherpt en ingemalen. Anton Wolters (van 'De Lelie' te Ommen) heeft zijn vakkennis ingezet om een goed maalsel te krijgen. Op 13 september 2020 was het zover dat er rogge en harde tarwe gemalen kon worden voor gebruik in de restaurantkeuken.

The Dutch language version of this record contains more detailed information on this windmill. The additional information is in Dutch only, though.
But you can click here to visit the Dutch language record and select a language for a machine translation of this additional info.

De Leijen

More current photos
De Leijen, Staphorst, Kees Kammeraat (16-6-2021)
© Kees Kammeraat (16-6-2021)
De Leijen, Staphorst, Coen Manche (9-9-2023)
© Coen Manche (9-9-2023)
De Leijen, Staphorst, Coen Manche (9-9-2023)
© Coen Manche (9-9-2023)
De Leijen, Staphorst, Kees Vanger (22-12-2007)
© Kees Vanger (22-12-2007)
De Leijen, Staphorst, Ruud Roose (13-09-2020)Moleneigenaar Jarno Eggen met drie molenaars.
© Ruud Roose (13-09-2020)
Moleneigenaar Jarno Eggen met drie molenaars.
De Leijen, Staphorst, Martin E. van Doornik (12-5-2012)Zeer opmerkelijk: door de te korte voeghouten is een baard hier niet mogelijk.  | Database Nederlandse molens
© Martin E. van Doornik (12-5-2012)
Zeer opmerkelijk: door de te korte voeghouten is een baard hier niet mogelijk.
De Leijen, Staphorst, Martin E. van Doornik (12-5-2012) | Database Nederlandse molens
© Martin E. van Doornik (12-5-2012)
De Leijen, Staphorst, Martin E. van Doornik (15-5-2012)De steenzolder. De steenkraan lijkt door de dunne gebogen schoor wel te licht van constructie.
© Martin E. van Doornik (15-5-2012)
De steenzolder. De steenkraan lijkt door de dunne gebogen schoor wel te licht van constructie.
De Leijen, Staphorst, Toby de Kok (april 2006) | Database Nederlandse molens
© Toby de Kok (april 2006)

« previous (De Pionier)    |    next (Westerveld Möl) »

top Colophon & copyrights    

zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen De Leijen, Staphorst home vorige pagina