Dutch Windmill and Watermill Database  
Schagerbrug, Noord-Holland
Name Molen Ooster-N
Type Smock mill
Function Polder drainage windmill
Location Ruigeweg 101
1751 HH Schagerbrug
Geo position X: 110091 Y: 535031
N 52.800678 O 4.721307
Show on Google Maps with other mills in the vicinity
SHow this mill in Google Streetview
Community Schagen
Monument number 41930
Owner Stichting De Zijper Molens
Miller Piet Scheerman
Hours

Als de molen draait en op afspraak

Website Molen Ooster-N
Database nr. 708
Ten Bruggencate nr. 01633

© Vincent Mepschen (26-09-2009)   
Vaags
Groot Wesseldijk
Construction
Span 19,40 / 19,56 m.

 

Additional info

Deze molen bemaalde de 177 ha grote afdeling O-N van de Zijpe- en Hazepolder op de Schermerboezem en wordt al in 1864 uit- en inmaler genoemd.
Op de van 1600 daterende kaart van de Zijpe staat in deze afdeling geen molen aangegeven, wél echter op een kaart uit 1664, zodat moet worden aangenomen dat dit gebied pas later onder bemaling is gebracht. Zeer waarschijnlijk is de eerste molen hier ter plaatse ook als zodanig gebouwd.
Het bouwjaar van deze molen wordt tegenwoordig gesteld op 1740. Dat kan, maar dan is deze molen op een voor die tijd ouderwetse manier gebouwd: het grenen achtkant staat zonder ondertafelement op twee aan twee evenwijdige penanten en heeft slechts één bintlaag (ter hoogte van de kapzolder) en ook maar één veldkruis per veld. Ook waren in de kuip oorspronkelijk keerschijven aanwezig. Constructief bezien lijkt deze molen daardoor enigszins op molen P-V van dezelfde polder: die had oorspronkelijk eveneens maar één zolder en bintlaag (maar is later enige malen versterkt).

De kap is al eens gedeeltelijk vernieuwd, vermoedelijk eind vorige eeuw. Hierbij zijn voeghouten aangebracht die afkomstig zijn van een mogelijke Zaanse bovenkruier van grotere afmeting (want ze steken aan de achterzijde wat ver uit). Waarschijnlijk is toen ook de huidige bovenas aangebracht dan wel meegekomen.

Tot 1962 is deze polder uitsluitend op windkracht bemalen. In dat jaar werd naast de molen een klein elektrisch vijzelgemaal voor de inmaling gebouwd; de eigenlijke bemaling werd overgenomen door de aangrenzende afdeling H. Oorspronkelijk was deze molen uit- en inmaler, maar door verlaging van het polderpeil is inmalen hier niet meer mogelijk. 

De molen werd in 1967 aangekocht door de heer Ingwersen uit Amsterdam, die vervolgens in de jaren 1971-1976 tezamen met enige zonen de O-N grotendeels eigenhandig maalvaardig restaureerde. Sindsdien werd de molen regelmatig in werking gesteld. Na het overlijden van Ben Ingwersen verkocht zijn familie de molen aan de Stichting de Zijper Molens.

In 2007 werd de molen de molen tijdelijk stilgezet vanwege de slechte staat van de binnenroede. 29 april 2008 kreeg de molen een nieuwe binnenroede en tevens een andere windpeluw. Ook kreeg de kap in die periode nieuw riet.

The Dutch language version of this record contains more detailed information on this windmill. The additional information is in Dutch only, though.
But you can click here to visit the Dutch language record and select a language for a machine translation of this additional info.

Molen Ooster-N

More current photos
Molen Ooster-N , Schagerbrug, D. Tellegen (27-03-2011)
© D. Tellegen (27-03-2011)
Molen Ooster-N , Schagerbrug, W. Jans (15-07-2001) | Database Nederlandse molens
© W. Jans (15-07-2001)
Molen Ooster-N , Schagerbrug, Boukje van Leijen (20-4-2018)
© Boukje van Leijen (20-4-2018)
Molen Ooster-N , Schagerbrug, Abel van Loenen (5-9-2023)
© Abel van Loenen (5-9-2023)
Molen Ooster-N , Schagerbrug, foto's: Vincent Mepschen (26-09-2009) | Database Nederlandse molens
© foto's: Vincent Mepschen (26-09-2009)

« previous (Molen D)    |    next (De Grote Molen) »

top Colophon & copyrights    

zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Molen Ooster-N , Schagerbrug home vorige pagina