Dutch Windmill and Watermill Database  
Goirle, Noord-Brabant
Name De Visscher
Type Mound mill
Function Grain mill
Location Molenstraat 80
5051 LH Goirle
Geo position X: 133090 Y: 392483
N 51.520916 O 5.071516
Show on Google Maps with other mills in the vicinity
SHow this mill in Google Streetview
Community Goirle
Monument number 16529
Owner Stichting Akkermolens Goirle
Miller Koos Verwer / Lieke van Gorp
Hours

In de regel zaterdag 10.30 - 13.00 uur en op afspraak.

Website De Visscher
Database nr. 525
Ten Bruggencate nr. 02601

© Marcel van Nies (24-2-2018)   
Vaags
Groot Wesseldijk
Construction
Height van de belt: 3,60 m.
Span 25,75 m.

 

Additional info

De molen werd in 1875 gebouwd voor de molenaarsfamilie De Visscher die ook een uit 1651 daterende watermolen bezat. De watermolen diende als reserve voor de windstille dagen als er met de windmolen niet gemalen kon worden. In 1903 verkocht de familie de watermolen aan J. Botermans die de watermolen meteen stilzette en later liet slopen.

In 1944 werd de molen behoorlijk beschadigd door Duits artillerievuur. Kort na de bevrijding volgde herstel. Tot 1961 bleef de molen in bedrijf.

In 1970 werd een restauratie voltooid die ca. ƒ 55.000,-- kostte en uitgevoerd werd door de fa. Adriaens te Weert. Daarna werd een nieuwe bestemming gezocht, maar vooralsnog werd die niet gevonden. Pas later, toen er vrijwillige molenaars aan te pas kwamen, braken betere tijden aan.
Op 5 november 1997 werd de Stichting Akkermolens Goirle opgericht om te zorgen voor een goed beheer en verantwoorde exploitatie van beide Goirlese molens.

In deze molen zijn de nodige onderdelen van elders verwerkt: de bovenas is oorspronkelijk gemaakt voor een haspelwiekenkruis en daarmee ongetwijfeld afkomstig uit Noord-Holland. Om doorgaande roeden te kunnen plaatsen zijn de middenschotten er ooit uit geslagen. Extra vulhouten zijn sindsdien nodig om de roeden in het midden van de askop te kunnen houden.
Het Engels kruiwerk is afkomstig van de in 1949 tijdens een bui verongelukte Boonesmolen te Weert en hier tussen 1970 en 1973 aangebracht. Het verving een zwaar werkend ijzeren neutenkruiwerk (waarmee helaas wel het laatste originele Brabantse neutenkruiwerk verdween). In juli 2016 zijn korte en lange spruit en staartbalk vernieuwd.

Vanaf december 2015 wordt in deze molen geregeld biologische rogge gemalen voor veevoer.
In het vroege najaar van 2021 kwam na onderzoek door een gespecialiseerd bedrijf de onheilstijding dat beide roeden lasfouten vertonen. Dit gold ook de andere molen van Goirle. Daarop hebben de molenaars in overleg de molens stilgezet.

Gelukkig bleef het daar niet bij: in Goirle probeerde men vrijwel direct te zorgen dat beide molens zo spoedig mogelijk nieuwe roeden zouden krijgen. Beide sets roeden werden ook vrijwel tegelijk vervaardigd. De Wilde kreeg in november 2022 zijn nieuwe roeden, De Visscher in mei 2023.

The Dutch language version of this record contains more detailed information on this windmill. The additional information is in Dutch only, though.
But you can click here to visit the Dutch language record and select a language for a machine translation of this additional info.

De Visscher

More current photos
De Visscher, Goirle, John Scholte (15-4-2010).
© John Scholte (15-4-2010).
De Visscher, Goirle, Willem Jans (25-2-2006)De molen versierd ter ere van het behalen van de gouden Olympische medaille van de in Goirle wonende Ireen Wüst. | Database Nederlandse molens
© Willem Jans (25-2-2006)
De molen versierd ter ere van het behalen van de gouden Olympische medaille van de in Goirle wonende Ireen Wüst.
De Visscher, Goirle, Ali Schimmel (11-6-2015)Een herinnering aan EVENT OF THE YEAR MG club 2015. Speciaal de MG vlag in top voor de club tijdens een Schemerrit. | Database Nederlandse molens
© Ali Schimmel (11-6-2015)
Een herinnering aan EVENT OF THE YEAR MG club 2015. Speciaal de MG vlag in top voor de club tijdens een Schemerrit.
De Visscher, Goirle, Frans van Unen (4-7-2006)De grote askop, oorspronkelijk gemaakt voor een haspelkruis. | Database Nederlandse molens
© Frans van Unen (4-7-2006)
De grote askop, oorspronkelijk gemaakt voor een haspelkruis.
De Visscher, Goirle, Tony Hop (28-1-2016)Een keerrol aan een van de voeghouten, een van de laatste sporen in de molen die nog herinnert aan het vroegere neutenkruiwerk.
© Tony Hop (28-1-2016)
Een keerrol aan een van de voeghouten, een van de laatste sporen in de molen die nog herinnert aan het vroegere neutenkruiwerk.
De Visscher, Goirle, Marcel van Nies (24-2-2018) | Database Nederlandse molens
© Marcel van Nies (24-2-2018)
De Visscher, Goirle, Marcel van Nies (24-2-2018) | Database Nederlandse molens
© Marcel van Nies (24-2-2018)
De Visscher, Goirle, Marcel van Nies (24-2-2018)
© Marcel van Nies (24-2-2018)
De Visscher, Goirle, Marcel van Nies (24-2-2018)
© Marcel van Nies (24-2-2018)

« previous (De Bijenkorf)    |    next (De Wilde) »

top Colophon & copyrights    

zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen De Visscher, Goirle home vorige pagina