Dutch Windmill and Watermill Database  
Den Hout, Noord-Brabant
Name De Hoop
Type Mound mill
Function Grain mill
Location Ruiterspoor 8
4911 BB Den Hout
Geo position X: 115041 Y: 407633
N 51.656097 O 4.809740
Show on Google Maps with other mills in the vicinity
SHow this mill in Google Streetview
Community Oosterhout
Monument number 31682
Owner Gemeente Oosterhout
Miller Jelle van Daalen / Sven Verbeek
Hours

Als de molen draait en op afspraak

Database nr. 509
Ten Bruggencate nr. 02593

© Tony Hop (11-4-2014)   
Vaags
Groot Wesseldijk
Construction
Height van de belt: 3,20 m.
Span 22.80 / 23.00 m.

 

Additional info

De geschiedenis van deze molen begon, toen, zoals dat in archiefstukken staat genoteerd: Adriaan Quiryn Beljaars assessor (wethouder) der gemeente Hoge en Lage Zwaluwe vraagt aan Z.M. de Koning (dat was toen Willem I) vergunning om een korenmolen op te richten op Den Hout, schrijvende, dat die daar tot op heden ontbrak en er 1300 zielen zijn.
Daarop werd door de 3 molenaars uit Oosterhout gereageerd. Dat waren: 1. Willem Clephas op den Hogen Stenen Windkorenmolen; 2. Adriaan Mertens op den Standaardmolen; 3. Simon Janssens namens de gebroeders Katers molenaar op den Lagen Stenen Windkorenmolen.
Ze schreven aan Z.M. dat Den Hout wel geen molen had maar aan twee zijden tegen hun molens aansloot en er nooit een klacht was gehoord dat de beide stenen molens in Oosterhout indertijd voor exorbitant hoge prijzen waren aangekocht van het Domein in het vaste vertrouwen dat er nimmer zou worden toegestaan, dat er meer molens werden opgericht dat de supplianten met zware huishoudens waren belast en aan personele belasting alleen ƒ 300,-- moesten opbrengen, wat niet meer mogelijk zou zijn als een 4e molen hun inkomsten zou verminderen, dat een 4e molen het dubbele aantal ambtenaren zou vergen om te surveilleren, dat zij daarom verzochten het eerst genoemde request van de hand te wijzen.
Ook de bakkers van Den Hout protesteerden: Wij ondergetekenden, brood-bakkers op t gehucht den Hout, verklaren dat de 3 windmolens onder Oosterhout genoegzaam in staat zijn om het benodigde graan ook voor ons gehucht te malen, zijnde het ons nimmer gebleken, dat er gebrek aan het benodigde meel is geweest. Oosterhout 29 nov. 1835. De bakkers: J. Nuyten en Jean Baptist van der Hoofden.
Ondanks de tegenwerking van molenaars en bakkers kreeg A. K. Beljaars uit de Zwaluwe op 18 april 1836 vergunning om op Den Hout een windkorenmolen te bouwen.

De eerste pachter-molenaar, die zich hier op 5 mei 1836 vestigde was Gerardus Schonkeren, gehuwd met Henrica Beljaars. Hij werd als pachter opgevolgd door Jacobus Johannes Michiel, die met de dochter van Schonkeren was gehuwd. De Zwaluwse bakker Abraham Beljaars erfde de molen in 1866 en na hem Adrianus Beljaars. Jacobus Johannes Michiel verwierf de molen bij legaat in 1898 en verkocht deze in het zelfde jaar aan Adrianus Theodorus Kock.
In 1924 werd de molenwoning gesloopt, waarna een nieuwe werd gebouwd.

In de Tweede Wereldoorlog raakte deze molen zwaar beschadigd, maar er volgde herstel, waarbij ook het stroomlijnsysteem Van Bussel werd aangebracht. Na de oorlog werd een mechanische maalderij in gebruik genomen en kwam de molen tot stilstand, met tenslotte ernstig verval als gevolg.

Mevrouw A. Kock-Braat verkocht de molen in 1975 aan de gemeente, waarna een restauratie volgde. Daarmee was deze molen draaivaardig, ruim tien jaar later kon de molen ook weer malen.

In de deels afgegraven molenbelt, waarin voorheen een pakhuis en timmerbedrijf waren ondergebracht, is momenteel een slijperij gevestigd. Van de twee inrijpoorten is de zuidelijke poort dichtgemetseld. De bogen boven de vensters en deuren in de gele bakstenen molenromp zijn opvallend wit geschilderd.

In 2013 is het nodige werk verricht, met name wat betreft de doorslag van de muren, niet alleen boven de grond, maar ook daaronder. Een deel van de molenberg werd daartoe afgegraven.
Dit was echter niet voldoende, want ook de kap was aan flink herstel toe, het metselwerk moest grondig worden herzien en het gaandewerk was ook aan een flinke revisie toe.
In juli 2015 werd het werk opgeleverd:
- metselwerk buitenkant, de stenen romp is op één plaats over de gehele lengte vernieuwd;
- bovenwiel nieuwe voering en ruimte tussen kruisarmen opgevuld;
- gangwerk, ook de koningspil, gecentreerd;
- maalstenen waterpas gelegd;
- lange schoor aangescherfd;
- kuip eraf en delen vervangen, houten klemband om kuip vervangen;
- inrijpoort voorzien van nieuw kleedhout;
- binnenkant molen muren met kalk verf behandeld (is nu weer wit. i.p.v. schimmelvlekken);
- loden kraag om de ramen aan de buitenzijde;
- roeden doorgeschoven;
- nieuwe ringleiding om de romp heen;
- kruipalen rechtgezet en/of vervangen;
- grote schilderbeurt, waarbij de oorspronkelijke kleuren zoveel mogelijk terug zijn gegeven.
Helaas bood deze grote beurt onvoldoend resultaate: het gaandewerk bleek, ondanks de diverse ingrepen, toch niet goed maalvaardig. De oorzaak bleek in het kruiwerk te zitten: het tweedehands Engels kruiwerk lag uit het lood en was ook niet centrisch meer.
In oktober 2018 werd alles van nieuwe rollenwagens, asjes en bouten voorzien, de kruivloer waterpas gelegd en kreeg het ook een stalen plaat. Daarna is men verder gegaan met het opnieuw afstellen van het gangwerk. Dat ging een tijdje goed, maar anno 2021 bleek wederom dat het malen toch problematisch blijft.

Begin 2023 wil men aan een definitieve oplossing werken, ook zal, bij vervanging van beide uitgediende roeden, de zelfzwichting zoals die lang geleden aanwezig was, worden gereconstrueerd.

The Dutch language version of this record contains more detailed information on this windmill. The additional information is in Dutch only, though.
But you can click here to visit the Dutch language record and select a language for a machine translation of this additional info.

De Hoop

More current photos
De Hoop, Den Hout, Tony Hop (05-06-2015)De Hoop in de eindfase van een uitgebreide restauratie. Op het moment van de foto werd de molen geheel geschilderd. | Database Nederlandse molens
© Tony Hop (05-06-2015)
De Hoop in de eindfase van een uitgebreide restauratie. Op het moment van de foto werd de molen geheel geschilderd.
De Hoop, Den Hout, Tony Hop (05-06-2015)Een blik op het vernieuwde metselwerk op (een deel van) de romp. Dit was een van de grootste werkzaamheden tijdens de restauratie. | Database Nederlandse molens
© Tony Hop (05-06-2015)
Een blik op het vernieuwde metselwerk op (een deel van) de romp. Dit was een van de grootste werkzaamheden tijdens de restauratie.
De Hoop, Den Hout, Frits Kruishaar (1-9-2012) | Database Nederlandse molens
© Frits Kruishaar (1-9-2012)
De Hoop, Den Hout, Tony Hop (31-1-2014)De Hoop draaiende op het zuidoosten. | Database Nederlandse molens
© Tony Hop (31-1-2014)
De Hoop draaiende op het zuidoosten.
De Hoop, Den Hout, Piet Glasbergen (5-9-2013)
© Piet Glasbergen (5-9-2013)
De Hoop, Den Hout, Piet Glasbergen (5-9-2013)
© Piet Glasbergen (5-9-2013)
De Hoop, Den Hout, Piet Glasbergen (5-9-2013)
© Piet Glasbergen (5-9-2013)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)De recent geplaatste koekbreker. | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De recent geplaatste koekbreker.
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
De Hoop, Den Hout, Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)
© Pieter Zuijkerbuijk (3-2-2019)

« previous (Jan van Cuyk)    |    next (Holten's Molen) »

top Colophon & copyrights    

zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen De Hoop, Den Hout home vorige pagina