Dutch Windmill and Watermill Database  
Adorp, Groningen
Name Aeolus
Type Gallery mill
Function Grain and peel mill
Location Molenweg 7a
9774 PG Adorp
Geo position X: 231687 Y: 588295
N 53.275665 O 6.536814
Show on Google Maps with other mills in the vicinity
SHow this mill in Google Streetview
Community Het Hogeland
Monument number 7061
Owner Molenstichting Winsum
Miller -
Hours

Momenteel niet te bezichtigen.

Database nr. 311
Ten Bruggencate nr. 00435

© Martin E. van Doornik (17-9-2023 )
Eindelijk, het nieuwe gevlucht zit eraan!   
Vaags
Groot Wesseldijk
Construction
Height van de stelling: 8,60 m.
Span 22,65 m.
Mill builder/ Millwright J. Kortholt, Ruischerbrug (1851)

 

Additional info

Deze molen is in 1851 door molenmaker Jacob Kortholt van Ruischerbrug voor rekening van B.G. Oosterhuis gebouwd. Tijdens de bouw verzakte de onderbouw in zuidelijke richting weg; de oplossing om het bovenachtkant toch recht te krijgen was het metselen van een wigvormig tussenstuk! Vanaf de straat gezien maakt het gehele molenlijf daarom een geknikte indruk. Evenwel liggen beide pelstenen waterpas onder de schuin aflopende stellingzolder.
De molenmaker, Jacob Jacobs Kortholt dus, destijds 74 jaar oud maar nog steeds actief, maakte op 29 september 1851 tijdens werkzaamheden in deze molen een zware val en overleed enige dagen later aan de gevolgen daarvan.

Tot 1895 was er een houten as met zeilroeden; in dat jaar werd een ijzeren as gestoken en kreeg de molen op één roede zelfzwichting.
In 1926 stak molenmaker Aaltjo Dreise uit Woltersum een nieuwe binnenroede (welke in 1981, na uitvoerige reparatie door roedensmid Buurma uit Oudeschans, gehandhaafd kon blijven).

In 1946 volgde herstel door Bremer voor ƒ 3000,--. In 1956 voerde deze molenmaker een forsere restauratie uit, ditmaal voor ƒ 11.363,--: beide roeden werden toen zelfzwichtend. Min of meer hierop aansluitend nam de Stichting Electriciteitsopwekking door Windmolens, in samenwerking met een aantal Groninger gemeenten, een proef met automatisch kruien en zwichten langs elektrische weg. Het resultaat hiervan is altijd een beetje stil gebleven: aan te nemen is dat het geen succes was.

Daarna ging het snel minder goed met deze molen: zo waaiden tijdens een storm in de nacht van 9 op 10 november 1969 de kleppen van de binnenroede grotendeels weg (N.B. Diezelfde nacht waaide de Fraeylemamolen te Slochteren om). In 1977 werd om veiligheidsredenen het resterende hekwerk verwijderd.

In november 1980 begon een uiteindelijk ƒ 266.538,-- kostende restauratie door de fa. Doornbosch (die haar werkplaats min of meer naast deze molen heeft). Op 4 december 1981 volgde de officiële ingebruikname en daarna was de molen ook geregeld in bedrijf.

In latere jaren werd de bedrijvigheid minder, mede omdat er weinig onderhoud werd verricht. Na 2000 stond de molen stil. In november 2014 werd de molen naar het westen gekruid, waarna beide roeden werden kaalgezet. Daar bleef het voorlopig bij.

Na veel onderhandelen kon de Molenstichting Winsum de molen tenslotte in 2019 van de particuliere eigenaar Georg Tóth aankopen. De stichting stond hiermee voor een flinke opgave, want de molen verkeerde inmiddels in zeer slechte staat en diende opnieuw grondig te worden gerestaureerd.

Op 26 november 2020 maakte men evenwel een duidelijk begin: nadat beide roeden waren gestreken, heeft men de kap van de romp getakeld.
Eerder, in 2019, hadden proefboringen tot 26 meter diepte plaatsgevonden. Daaruit was gebleken dat de bodem niet geheel stabiel was. Voor wat tijdens de bouw, door het verzakken, al was gebleken, kreeg men alsnog keihard bewijs. Men besloot de Aeolus een nieuwe fundering te geven waarbij de scheefstand van de onderbouw, zoals die sinds de bouw aanwezig is, gehandhaafd blijft.
Los hiervan zal het eigenlijke metselwerk van die onderbouw nu grondig worden hersteld, iets wat niet was gedaan bij de restauratie van 1980/81.

In februari 2023 stond de geheel gerestaureerde kap naast de molen. Op 8 juni werd die geplaatst. Niet lang daarna zaten ook beide (nieuwe) roeden erin. In september keek een groot stel kleppen uit naar de dag waarop de molen weer echt kan gaan malen.

Eigenaars/mulders:
B.G. Oosterhuis (1851 - 1862)
R.H. Nanninga (1862 - 1866)
J.A. Kraaima (1866 - 1891)
Jb. Vennema (1891 - 1892)
Tiddo A. Edens (1892 - 1925)
B. Ridder (1925 - 1931)
L. Smith (1931 - 1941)
A.J. Hazekamp (1941 - ?)
H. Wieringa (? - 1960)
Doede Kruijer (1960 - 1988)
Reintjes (? - ?)
G. Tóth (? - 2019)
Molenstichting Winsum (2019 -      ).

The Dutch language version of this record contains more detailed information on this windmill. The additional information is in Dutch only, though.
But you can click here to visit the Dutch language record and select a language for a machine translation of this additional info.

Aeolus

More current photos
Aeolus, Adorp, Bernd Käding (1-5-2013)
© Bernd Käding (1-5-2013)
Aeolus, Adorp, Rob Hoving (4-5-2013)
© Rob Hoving (4-5-2013)
Aeolus, Adorp, Martijn Scholtens (26-11-2020) | Database Nederlandse molens
© Martijn Scholtens (26-11-2020)
Aeolus, Adorp, Coen Rood (5-2-2023)De gerestaureerde kap naast de molen. Onder de nieuwe korte spruit ligt de oude.
© Coen Rood (5-2-2023)
De gerestaureerde kap naast de molen. Onder de nieuwe korte spruit ligt de oude.
Aeolus, Adorp, Rob Hoving (4-5-2013). | Database Nederlandse molens
© Rob Hoving (4-5-2013).
Aeolus, Adorp, Martin E. van Doornik (17-9-2023)De molen wacht nog op het plaatsen van de houten windborden.
© Martin E. van Doornik (17-9-2023)
De molen wacht nog op het plaatsen van de houten windborden.
Aeolus, Adorp, Martin E. van Doornik (28-10-2019)De stellingzolder
© Martin E. van Doornik (28-10-2019)
De stellingzolder
Aeolus, Adorp, Martin E. van Doornik (28-10-2019)Steenzolder met de gebroken maalstenen. | Database Nederlandse molens
© Martin E. van Doornik (28-10-2019)
Steenzolder met de gebroken maalstenen.
Aeolus, Adorp, Martin E. van Doornik (28-10-2019)Luizolder met steenschijfloop en linksvoor de zuidelijke pelschijfloop.  | Database Nederlandse molens
© Martin E. van Doornik (28-10-2019)
Luizolder met steenschijfloop en linksvoor de zuidelijke pelschijfloop.
Aeolus, Adorp, Martin E. van Doornik (28-10-2019)Bovenwiel met stalen bandvang, die hier open is.
© Martin E. van Doornik (28-10-2019)
Bovenwiel met stalen bandvang, die hier open is.
Aeolus, Adorp, Martin E. van Doornik (28-10-2019)De bovenas is ernstig doorgezakt.
© Martin E. van Doornik (28-10-2019)
De bovenas is ernstig doorgezakt.

« previous (De Zwiepse Molen)    |    next (De Eolus) »

top Colophon & copyrights    

zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Aeolus, Adorp home vorige pagina