Dutch Windmill and Watermill Database  
Witmarsum, Fryslân
Name Pankoekster Mole
Type Smock mill
Function Polder drainage windmill
Location Rijpenderlaan 8
8748 CW Witmarsum
Geo position X: 163346 Y: 568320
N 53.101620 O 5.511815
Show on Google Maps with other mills in the vicinity
SHow this mill in Google Streetview
Community Súdwest-Fryslân
Monument number 39438
Owner Stichting De Fryske Mole
Miller Hendrik van der Kolk
Telephone 06-51167164
Hours

Op afspraak

Database nr. 156
Ten Bruggencate nr. 01429

© Harmannus Noot (26-3-2016)   
Vaags
Groot Wesseldijk
Construction
Span 20,00 m.
Mill builder/ Millwright J.H. Westra, Franeker (1900)

 

Additional info

De huidige molen werd in 1900 gebouwd ter vervanging van een in 1899 afgebrande achtkante molen. Bij de bouw werd de molen uitgerust met zelfzwichting.
Molenmaker Westra bouwde volgens zijn gewoonte deze molen met een relatief groot bovenwiel. Hij loste het hierdoor ontstane ruimteprobleem op door de vangbalk, uitzonderlijk voor Noord-Nederland, bóven het voeghout te plaatsen. Overigens is het bovenwiel met zijn zes plooistukken ook bepaald niet alledaags.

De molen bemaalde de Oosthemmerpolder, 700 ha groot, in eerste instantie tezamen met De Vooruitgang, een achtkanter die vlakbij Witmarsum stond. Die molen werd in 1955, nadat een elektrisch gemaal was gesticht, gesloopt. In 1967 werd in de Pankoekstermolen een dieselmotor geplaatst.

In 1976 werd de bemaling van de polder overgenomen door een nieuw gemaal, geplaatst tussen Bolsward en Schettens. De molen kreeg hierbij een restauratiebeurt, waarbij onder meer beide roeden werden vervangen. Helaas voorzag men die van Oud-Hollandse ophekking met zeilen, volstrekt onjuist, omdat deze molen vanaf de bouw met zelfzwichting uitgerust was geweest! De dieselmotor, die nu geen functie meer had, werd verwijderd. De molen maalde vanaf dat moment op vrijwillige basis.

Eind juni 2014 werden beide roeden gestreken, nieuwe stak men op 1 oktober dat jaar. Daarna is, zeer terecht, de zelfzwichting in ere hersteld.

In 2006 bestemde het Wetterskip Fryslân deze molen tot reservegemaal in geval van ernstige wateroverlast.

The Dutch language version of this record contains more detailed information on this windmill. The additional information is in Dutch only, though.
But you can click here to visit the Dutch language record and select a language for a machine translation of this additional info.

Pankoekster Mole

More current photos
Pankoekster Mole, Witmarsum, Harmannus Noot (26-3-2016)
© Harmannus Noot (26-3-2016)
Pankoekster Mole, Witmarsum, Jesse Bergquist (27-11-2022)
© Jesse Bergquist (27-11-2022)
Pankoekster Mole, Witmarsum, Vincent Mepschen (24-11-2019)
© Vincent Mepschen (24-11-2019)
Pankoekster Mole, Witmarsum,
©
Pankoekster Mole, Witmarsum, Harmannus Noot (26-3-2016)
© Harmannus Noot (26-3-2016)
Pankoekster Mole, Witmarsum, Harmannus Noot (26-3-2016)
© Harmannus Noot (26-3-2016)
Pankoekster Mole, Witmarsum, Wilco Zeemans (5-8-2014)
© Wilco Zeemans (5-8-2014)
Pankoekster Mole, Witmarsum, Willem Jans (25-11-2012).Vangbalk boven het voeghout, zeer ongebruikelijk in Fryslân.
© Willem Jans (25-11-2012).
Vangbalk boven het voeghout, zeer ongebruikelijk in Fryslân.
Pankoekster Mole, Witmarsum, Vincent Mepschen (24-11-2019)
© Vincent Mepschen (24-11-2019)
Pankoekster Mole, Witmarsum, Vincent Mepschen (24-11-2019)
© Vincent Mepschen (24-11-2019)
Pankoekster Mole, Witmarsum, Vincent Mepschen (24-11-2019)
© Vincent Mepschen (24-11-2019)
Pankoekster Mole, Witmarsum, Vincent Mepschen (24-11-2019)
© Vincent Mepschen (24-11-2019)

« previous (De Onderneming)    |    next (De Gooijer) »

top Colophon & copyrights    

zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Pankoekster Mole, Witmarsum home vorige pagina