Dutch Windmill and Watermill Database  
Westergeast / Westergeest, Fryslân
Name Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen
Type Smock mill
Function Polder drainage windmill
Location Beintemawei 8
9295LD Westergeast
Geo position X: 201317 Y: 592465
N 53.316631 O 6.082189
Show on Google Maps with other mills in the vicinity
SHow this mill in Google Streetview
Community Noardeast-Fryslân
Monument number 23768
Owner Stichting De Fryske Mole
Miller Goffe Westra / Frits Bloem
Telephone 0511-464654
Hours

In de regel zaterdag en op afspraak

Website Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen
Database nr. 148
Ten Bruggencate nr. 03230

© Jan Pieter Visser (30-8-2023)
De Restauratie is klaar. Gepotdekseld hout teruggekeerd.   
Vaags
Groot Wesseldijk
Construction
Span 14,16 m.

 

Additional info

Vóór 1869 stond bij de Wouddijk een molen voor de bemaling van een flinke polder, waarin het meeste land eigendom was van de familie Beintema. Deze molen brandde in 1869 af.
Vervolgens konden de landeigenaren het niet eens worden over de plaats van de nieuw te bouwen molen. Als gevolg verschenen in die polder drie molens op drie verschillende plaatsen...
Dit is de meest westelijke van het toen gebouwde drietal en de enig overgeblevene.

In januari 1950 werd de taak van de molen overgenomen door een elektrisch gemaal. In september 1963 werd het verzoek ingediend ontheffing van het sloopverbod. Dat verzoek werd echter niet ingewilligd, dus de molen bleef, al trad onmiskenbaar verval op.

Belangrijke restauraties vonden plaats in 1968 maar vooral in 1988. In dat laatste jaar werd onder meer de houten bovenas vervangen door een nieuw gegoten gietijzeren exemplaar.
Ingrijpender was toen de beslissing om de vanouds aanwezige houten bekleding (horizontale zwart geverfde delen met op de hoeken een witte bies) op het achtkant te vervangen door riet. Ook de kap kreeg voor het eerst in zijn bestaan een rietbedekking. Deze rietlaag, veel dikker dan de oorspronkelijke houten bekleding, heeft de verhoudingen van deze betrekkelijk kleine molen grondig veranderd en leverde nog andere problemen op: zo bleek de baard tijdens het kruien hier en daar klem te lopen. Niet iedereen was dan ook gelukkig met deze wijze van restaureren.

In 2022 heeft men besloten, de situatie zoals die oorspronkelijk was, te herstellen: romp en kap krijgen de houten bekleding terug. In februari 2023 was men hier druk mee bezig. Inmiddels (september 2023) is het werk gereed en staat de molen te pronken in zijn nieuwe oude jas.

Het is niet meer mogelijk hier uit te malen op de boezem; deze molen kan alleen nog in circuit malen.

The Dutch language version of this record contains more detailed information on this windmill. The additional information is in Dutch only, though.
But you can click here to visit the Dutch language record and select a language for a machine translation of this additional info.

Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen

More current photos
Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen, Westergeast / Westergeest, Ronald Bakker (10-3-2017)
© Ronald Bakker (10-3-2017)
Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen, Westergeast / Westergeest, Jan Pieter Visser (30-8-2023)De Restauratie is klaar.
© Jan Pieter Visser (30-8-2023)
De Restauratie is klaar.
Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen, Westergeast / Westergeest, Piet Glasbergen (5-7-2018)De molen met aan de einder de contouren van Dokkum.
© Piet Glasbergen (5-7-2018)
De molen met aan de einder de contouren van Dokkum.
Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen, Westergeast / Westergeest, Ronald Bakker (10-3-2017)De molen in het tijdperk dat hij met riet was gedekt (1988 - 2023). | Database Nederlandse molens
© Ronald Bakker (10-3-2017)
De molen in het tijdperk dat hij met riet was gedekt (1988 - 2023).

« previous (De Ikkers)    |    next (De Zandpoel / Sânpoel) »

top Colophon & copyrights    

zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Beintemapoldermûne / De Beintemapoldermolen, Westergeast / Westergeest home vorige pagina