Dutch Windmill and Watermill Database  
Zoeterwoude, Zuid-Holland
Name Barremolen
Type Smock mill
Function Polder drainage windmill
Location Burgemeester Smeetsweg 1
2382 PH Zoeterwoude
Geo position X: 97113 Y: 460639
N 52.130920 O 4.541770
Show on Google Maps with other mills in the vicinity
SHow this mill in Google Streetview
Community Zoeterwoude
Monument number 41063
Owner Heineken B.V.
Miller Wim Dieben / Willem Niesthoven
Hours

Niet te bezichtigen

Website Barremolen
Database nr. 1146
Ten Bruggencate nr. 00064

© Foto:Ton Koorevaar (02-08-2011)   
Vaags
Groot Wesseldijk
Construction
Span 24,30 m.

 

Additional info

Deze molen, tegenwoordig aangeduid als 'de Barremolen', werd in 1661 gebouwd en staat sinds vele jaren binnen het gebied van Heineken Brouwerijen BV, sinds 1971 ook eigenaar. Daarvoor was deze molen enige tijd eigendom van de Rijnlandse Molenstichting.

Van 1661 tot 1958 zorgde deze molen voor de bemaling van de Oude Groenendijksche- of Barrepolder, ca. 385 ha. met een opvoerhoogte van 1,50 m.
Bij besluit van de Staten van Zuid-Holland van 15 oktober 1970 werden de Bent- Delf of Generale polder, de Oude Groenendijkse- of Barrepolder en de polder Nieuw Groenendijk opgeheven en verenigd tot Polder Groenendijk. Het besluit trad op 1 juli 1971 in werking.

Lang geleden heeft men de overbrengingsverhouding ingrijpend verlangzaamd, door het bestaande bovenschijfloop te vergroten van 22 naar 27 staven. De verhouding was 1,96 op 1 en werd toen 2,42 op 1. Aangenomen moet worden dat men dit deed om de molen makkelijker aan te laten lopen vanwege het door de tijd gedaalde polderpeil. In het bovenschijf zijn de gaten van de vroegere staven nog steeds te zien.

Een opvallende gebeurtenis in het verleden: eind 1943 ging het gehele wiekenkruis als gevolg van asbreuk verloren. Herstel volgde met bovenas en roeden van (de al jaren buiten bedrijf zijnde) Ondermolen O van de Schermer, die als gevolg werd onttakeld. Om in de kap van de Barremolen te passen, moest de gietijzeren as ruim een meter worden ingekort.

In 1958 is de windkracht buiten bedrijf gekomen, nadat vlakbij de molen een dieselgemaaltje met pomp was gebouwd. Vanaf ca. 1970 is, zoals bij meer molens nabij de Rijndijk, door uitbreiding van woning- en industriële bouw de omgeving inmiddels deels verloren gegaan en de voorboezem afgedamd.

De molen is, nadat in 1974/75 een flinke restauratie was uitgevoerd (met o.m. nieuwe roeden) sporadisch in beweging gezet en pas sinds 2019 draait de molen opvallend vaak.
Op zich is dat natuurlijk prima, maar de omgeving van de molen is dramatisch veranderd: nadat hier al geruime tijd toestemming voor was verleend, begon men eind 2015 met het oprichten van vier zeer hoge windturbines voor de Heineken brouwerij. Dat dit ten koste zou gaan van de Barremolen was duidelijk, maar de situatie die is ontstaan is bizar te noemen, met de molen ingeklemd tussen de twee oostelijke turbines. De Barremolen is hiermee volstrekt gedegradeerd.

Eind 2018 begon molenmaker Verbij met een flinke herstelbeurt: roeden opnieuw ophekken, windpeluw en voorkeuvelens vervangen, herstellen voeghoutkop met epoxy en nieuw riet op de kap met divers timmerwerk aan de kapconstructie. Begin mei 2019 was dit werk gereed.

Molenaars van deze molen:
Cornelis van der Mey (ca. 1858)
Huibert van der Hulst (1868 - 1888?)
A. Spierenburg (1888 - 1929)
C. van Tongeren (1929 - 1936)
Nicolaas Johannes van Rijt (1-10-1936; ontslag als machinist 1-01-1970).

The Dutch language version of this record contains more detailed information on this windmill. The additional information is in Dutch only, though.
But you can click here to visit the Dutch language record and select a language for a machine translation of this additional info.

Barremolen

More current photos
Barremolen, Zoeterwoude, Willem Waltman (27-3-2016)
© Willem Waltman (27-3-2016)
Barremolen, Zoeterwoude, Dennis van Dijk (16-2-2019) | Database Nederlandse molens
© Dennis van Dijk (16-2-2019)
Barremolen, Zoeterwoude, Dennis van Dijk (16-2-2019)
© Dennis van Dijk (16-2-2019)
Barremolen, Zoeterwoude, Ton Koorevaar (2-8-2011) | Database Nederlandse molens
© Ton Koorevaar (2-8-2011)
Barremolen, Zoeterwoude, W. Jans (14-05-2005). | Database Nederlandse molens
© W. Jans (14-05-2005).
Barremolen, Zoeterwoude, Ton Koorevaar (2-8-2011) | Database Nederlandse molens
© Ton Koorevaar (2-8-2011)
Barremolen, Zoeterwoude, W. Jans (14-05-2005)De woning in de Barremolen. De vraag is of dergelijk behang in 1661 in de mode was.... | Database Nederlandse molens
© W. Jans (14-05-2005)
De woning in de Barremolen. De vraag is of dergelijk behang in 1661 in de mode was....
Barremolen, Zoeterwoude, W. Jans (14-05-2005)De gaffelvormige vangtrommel. Nog net is de ingekorte as te zien.
© W. Jans (14-05-2005)
De gaffelvormige vangtrommel. Nog net is de ingekorte as te zien.
Barremolen, Zoeterwoude, W. Jans (14-05-2005)
© W. Jans (14-05-2005)
Barremolen, Zoeterwoude, W. Jans (14-05-2005) | Database Nederlandse molens
© W. Jans (14-05-2005)

« previous (De Hoop)    |    next (Groote Molen) »

top Colophon & copyrights    

zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Barremolen, Zoeterwoude home vorige pagina