Dutch Windmill and Watermill Database  
Warmond, Zuid-Holland
Name Lakermolen / Laakmolen
Built 1830
Type Smock mill
Function Polder drainage windmill
Location Zuidzijde van de Lakerpolder; aan de Laak in de Kagerplassen
Geo position X: 96595 Y: 468680
N 52.203133 O 4.532823
Show on Google Maps with other mills in the vicinity
SHow this mill in Google Streetview
Community Teylingen
Monument number 38309
Owner Rijnlandse Molenstichting
Miller Kees de Haas
Hours

Niet te bezichtigen

Database nr. 1131
Ten Bruggencate nr. 01807

© Matthieu Hoogduin (20-5-2017)   
Vaags
Groot Wesseldijk
Construction
Span 13,50 m.
Mill builder/ Millwright W.F. Dorn Seiffen (ontwerp), S. Paddenburg, Warmond, uitvoering (1821)
C. Dobbe, Sassenheim (1830)

 

Additional info

De Lakerpolder werd als waterschap opgericht op 17 augustus 1632.
Aan het begin van de 19e eeuw werd met deze molen een experiment uitgevoerd met een horizontaal, dus liggend, wiekenkruis. Deze molen was in 1821 gereed en verving een vijzelmolentje.
Het was kennelijk toch geen succes, want in of vlak na 1830 werd weer een normaal wiekenkruis aangebracht. Eén ding herinnert echter nog steeds aan de periode 1821-1830: de stenen romp heeft geen 'plattezij': een dergelijke constructie was vooral bij kleinere stenen molens nodig, om een scheprad aan te brengen én een wiekenkruis te kunnen laten passeren. Dat was hier, met het experimentele, boven op de molen liggende wiekenkruis in eerste instantie niet nodig en dat bleef zo na de ombouw van 1830.

Voorheen was de molen eigendom van het waterschap; aangezien de gehele polder in handen van één particulier bleek, is de molen vervolgens overgedragen aan de familie Van Schie. Op 1 januari 2014 werd de Rijnlandse Molenstichting eigenaar. Al eerder had de familie Van Schie het eiland zelf verkocht aan Staatsbosbeheer.

Vroeger was dit een zomerpolder: 's winters werd deze polder onder water gezet, waarna in het voorjaar de molen de polder in enkele dagen droogmaalde en vervolgens gedurende enige maanden drooghield. Sinds ca. 1990 wordt de polder ook in de winter bemalen. Omdat het land meestal toch erg vochtig bleef, liep er in de regel geen vee maar werd in plaats daarvan enige malen per jaar het gras gemaaid en gehooid voor het vee van de familie Van Schie dat elders was ondergebracht. Het eiland is een natuurgebied met het hele jaar door zeer veel vogels.

Ook hier ontbreekt in de kap, net als bij de kleine buurmolen 'De Kok', een steunder: door het kleine formaat van de kap en het niet al te grote gewicht van houten as en roeden kon deze achterwege blijven.
Vroeger, toen de Lakerpolder nog zomerpolder was en de molen in de winter stilstond, werden tussen de houten roeden kabels aangebracht, om doorbuigen tijdens de lange stilstand in de winter te voorkomen. Inmiddels heeft ook deze molen stalen roeden, zodat dit niet meer zou zijn, ware dit nog een zomerpolder.

The Dutch language version of this record contains more detailed information on this windmill. The additional information is in Dutch only, though.
But you can click here to visit the Dutch language record and select a language for a machine translation of this additional info.

Lakermolen / Laakmolen

More current photos
Lakermolen / Laakmolen, Warmond, Jan Scholten (26-2-2020)
© Jan Scholten (26-2-2020)
Lakermolen / Laakmolen, Warmond, Frank Hendriks (6-9-2018) | Database Nederlandse molens
© Frank Hendriks (6-9-2018)
Lakermolen / Laakmolen, Warmond, Vincent Mepschen (24-10-2021)
© Vincent Mepschen (24-10-2021)
Lakermolen / Laakmolen, Warmond, Abel van Loenen (24-10-2021)
© Abel van Loenen (24-10-2021)
Lakermolen / Laakmolen, Warmond, Wim Koree (13-9-2018) | Database Nederlandse molens
© Wim Koree (13-9-2018)
Lakermolen / Laakmolen, Warmond, Matthieu Hoogduin (20-5-2017)
© Matthieu Hoogduin (20-5-2017)
Lakermolen / Laakmolen, Warmond, W. Jans (28-10-2007) | Database Nederlandse molens
© W. Jans (28-10-2007)
Lakermolen / Laakmolen, Warmond, Vincent Mepschen (24-10-2021)
© Vincent Mepschen (24-10-2021)
Lakermolen / Laakmolen, Warmond, Vincent Mepschen (24-10-2021)Vangbalk.
© Vincent Mepschen (24-10-2021)
Vangbalk.
Lakermolen / Laakmolen, Warmond, Vincent Mepschen (24-10-2021)
© Vincent Mepschen (24-10-2021)
Lakermolen / Laakmolen, Warmond, Vincent Mepschen (23-10-2021)Bovenwiel.
© Vincent Mepschen (23-10-2021)
Bovenwiel.
Lakermolen / Laakmolen, Warmond, Vincent Mepschen (23-10-2021)
© Vincent Mepschen (23-10-2021)

« previous (Faljerilmolen)    |    next (Nieuwe Hofmolen) »

top Colophon & copyrights    

zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Lakermolen / Laakmolen, Warmond home vorige pagina