Dutch Windmill and Watermill Database  
Rijpwetering, Zuid-Holland
Name Lijkermolen No.1 (Lijker 1)
Type Smock mill
Function Polder drainage windmill
Location Poeldijk 8
2375 NE Rijpwetering
Geo position X: 100438 Y: 468481
N 52.201736 O 4.589067
Show on Google Maps with other mills in the vicinity
SHow this mill in Google Streetview
Community Kaag en Braassem
Monument number 7128
Owner Rijnlandse Molenstichting
Miller Ton Engelbart
Telephone 06-23496929
Hours

Op afspraak (n.b. parkeermogelijkheid bij de molen is zeer beperkt).

Database nr. 1093
Ten Bruggencate nr. 01801

© Bram van Broekhoven (21-7-2012)   
Vaags
Groot Wesseldijk
Construction
Span 28,00 / 28,15 m.
Mill builder/ Millwright Th. Paddenburg, J. Opdam (molenmakers), H. Maart (metselwerk) (1780)

 

Additional info

De Lijkermolen nr. 1 is een stenen poldermolen gelegen ten noorden van Rijpwetering aan de Kleipoel. Tezamen met buurmolen Lijkermolen Nr. 2 vormt dit de enige twaalfkante molen in ons land. Krachtens het octrooi van Rijnland van 1744 werd het gebied, dat nu de polder omvat, uitgeveend, waarbij de termijn van vervening op 30 jaar werd gesteld.

In 1779 en 1780 werden de twee molens gebouwd om de uitgeveende plas droog te malen en daarna de polder op het gewenste peil te houden. De molenmakers Tijmen Paddenburg en Pieter Obdam verzorgden het timmerwerk en Hendrik Maart het metselwerk. De afwijkende vorm van de molens is een gevolg van de opvattingen van de metselaarsbazen: zij meenden dat het werk van de ronde molens nooit zo ‘dicht’ zou kunnen worden als van de gemetselde achtkantige molens. Tussen 1781 en 1784 werd de droogmaking voltooid.

In 1951 moest de vijzel worden vervangen en verdiept, hetgeen veel werk met zich meebracht. Zo was de vijzel niet onderheid en dat was ook nooit nodig geweest, want de vijzelkom stond rechtstreeks op een zandplaat. A.J. Dekker, die het polderbestuur adviseerde, zag bij de Nr. 1 de overbrenging naar de vijzel graag versneld, hij vond in dat opzicht de Nr. 2 beter. Het bestuur ging er niet op in. Wel kreeg de molen, net als de Nr. 2, imitatie-fokken op beide roeden. Na oplevering ontstond prompt discussie over deze wiekverbetering, want die vormde een inbreuk op het octrooi van Ir. Fauël. Later werden 'normale' fokken aangebracht.

De molen werd nooit voorzien van een elektrische hulpaandrijving en bleef tot in de jaren '80 van de 20e eeuw officieel in bedrijf. Inmiddels was de staat van onderhoud, vooral van het wiekenkruis, zeer matig geworden.
In 1996 heeft men het wiekenkruis geheel vernieuwd en daarna heeft de molen, nu op vrijwillige basis, weer geregeld gedraaid.

In de loop van 2018 werd duidelijk dat vooral het inwendige van de molen fors herstel nodig had. Na het vertrek van de laatste Van der Pouw Kraan heeft men het interieur geheel gestript en de fokken verwijderd: alles diende te worden vernieuwd. Ook de buitenwaterloop heeft herstel nodig: de overkluizing in het wegdek is tijdelijk voorzien van rijplaten.

Op 24 oktober 2019 maakte deze molen, mét nieuwe fokken, zijn eerste rondjes sinds tijden. Begin 2020 was het geheel ook weer bewoonbaar.

Molenaars van deze molen waren onder meer:
Albert Bisschop (ca. 1855 - 1875)
F. Bisschop (ca. 1876)
Leen Kerkvliet (1901 - 1945)
Willem van der Pouw Kraan (1945 - 1979, daarna op vrijwillige basis nog tot 1985).
N.B. Willem van der Pouw Kraan, een leven lang molenaar, overleed op 29 november 2014, 99 jaar oud. 

The Dutch language version of this record contains more detailed information on this windmill. The additional information is in Dutch only, though.
But you can click here to visit the Dutch language record and select a language for a machine translation of this additional info.

Lijkermolen No.1 (Lijker 1)

More current photos
Lijkermolen No.1 (Lijker 1), Rijpwetering, Bram van Broekhoven (21-7-2012)
© Bram van Broekhoven (21-7-2012)
Lijkermolen No.1 (Lijker 1), Rijpwetering, Ton Engelbart (12-6-2021)
© Ton Engelbart (12-6-2021)
Lijkermolen No.1 (Lijker 1), Rijpwetering, Piet Glasbergen (16-2-2016)
© Piet Glasbergen (16-2-2016)
Lijkermolen No.1 (Lijker 1), Rijpwetering, Ton Engelbart (22-9-2021)
© Ton Engelbart (22-9-2021)
Lijkermolen No.1 (Lijker 1), Rijpwetering, Wim Koree (20-1-2019)
© Wim Koree (20-1-2019)
Lijkermolen No.1 (Lijker 1), Rijpwetering, Patrick Hoogenboom (22-5-2020)
© Patrick Hoogenboom (22-5-2020)
Lijkermolen No.1 (Lijker 1), Rijpwetering, Wim van Kesteren (4-5-2003) | Database Nederlandse molens
© Wim van Kesteren (4-5-2003)
Lijkermolen No.1 (Lijker 1), Rijpwetering, Piet Glasbergen (16-2-2016)
© Piet Glasbergen (16-2-2016)
Lijkermolen No.1 (Lijker 1), Rijpwetering, Piet Glasbergen (16-2-2016)
© Piet Glasbergen (16-2-2016)
Lijkermolen No.1 (Lijker 1), Rijpwetering, Vincent Mepschen (24-10-2021)Kapzolder.
© Vincent Mepschen (24-10-2021)
Kapzolder.
Lijkermolen No.1 (Lijker 1), Rijpwetering, Vincent Mepschen (24-10-2021)Kapzolder.
© Vincent Mepschen (24-10-2021)
Kapzolder.
Lijkermolen No.1 (Lijker 1), Rijpwetering, Vincent Mepschen (24-10-2021)Kapzolder.
© Vincent Mepschen (24-10-2021)
Kapzolder.
Lijkermolen No.1 (Lijker 1), Rijpwetering, Vincent Mepschen (24-10-2021)Kapzolder.
© Vincent Mepschen (24-10-2021)
Kapzolder.
Lijkermolen No.1 (Lijker 1), Rijpwetering, Vincent Mepschen (24-10-2021)Bovenwiel.
© Vincent Mepschen (24-10-2021)
Bovenwiel.

« previous (Buurtermolen)    |    next (Lijkermolen No.2 (Lijker 2)) »

top Colophon & copyrights    

zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Lijkermolen No.1 (Lijker 1), Rijpwetering home vorige pagina