Dutch Windmill and Watermill Database  
Rijpwetering, Zuid-Holland
Name Adermolen
Type Smock mill
Function Polder drainage windmill
Location Aderpolder 3
2375 NK Rijpwetering
Geo position X: 100215 Y: 470286
N 52.217937 O 4.585513
Show on Google Maps with other mills in the vicinity
SHow this mill in Google Streetview
Community Kaag en Braassem
Monument number 7123
Owner Rijnlandse Molenstichting
Miller Antoon Vermey / Sander de Koning
Hours

Niet bekend.

Database nr. 1065
Ten Bruggencate nr. 06402

© Matthieu Hoogduin (20-5-2017)   
Vaags
Groot Wesseldijk
Construction
Span 16,30 m.
Mill builder/ Millwright H.J. Vrijburg, Oud-Ade (1941)

 

Additional info

De molen bemaalt de Aderpolder (75 ha, opvoerhoogte 1,80 m.). Deze polder vormde vóór de droogmaking van het Haarlemmermeer met de Huigsloterpolder een eiland. Bij de droogmaking van het meer werd de polder door de Ringvaart van de Huigsloterpolder afgesneden. Eerst in 1842 kwam de polder onder de benaming Aderpolder of Aapolder voor.

De geschiedenis van deze molen is opmerkelijk: tot 1880 werd de polder bemalen door een achtkante rietgedekte vijzelmolen, die in dat jaar door blikseminslag dusdanig beschadigd raakte, dat hij geheel onbruikbaar werd. Twee kinderen van de molenaar hadden kort tevoren de molen verlaten (en ontsnapten mogelijk aan iets verschrikkelijks).

Ter vervanging van de molen heeft men vervolgens een stoomcentrifugaalpomp gesticht (waarmee windbemaling dus werd losgelaten).
Toen die pomp omstreeks 1940 aan vervanging toe was besloot men, ingegeven door de oorlogsomstandigheden, weer een windmolen te bouwen. Het waren moeilijke tijden en wind was er vrijwel steeds en dat kon toen niet gezegd worden van fossiele brandstof...

Aldus verrrees in de Aderpolder een nieuwe molen, een klein rond stenen exemplaar. Voor het gaandewerk werd veel materiaal gebruikt van de in 1940 gesloopte 'Zeldenpas' van de Zuiderpolder onder Haarlemmerliede (NH). Vervolgens heeft deze molen tot ca. 1985 de Aderpolder uitsluitend op windkracht bemalen.

Niet altijd is hergebruik van oude onderdelen gunstig gebleken, zo ook hier: deze molen draaide bijna 65 jaar met zware en sterk ingekorte tweedehands roeden, waarschijnlijk afkomstig van die Zeldenpas. Sinds men in 2005 nieuwe gelaste roeden stak, maalt de molen veel gemakkelijker.

Anno 2016 bleek dat - letterlijk - diepgaand herstel nodig was: de molen was al enige tijd aan het verzakken en zodoende waren spanningen in het metselwerk ontstaan. Fundering en waterlopen zijn vervolgens deels vernieuwd, de molen zelf is 40 cm. omhooggebracht en er kwam een nieuwe - en ook verlengde - vijzel. In april 2016 werd begonnen, in februari 2017 leverde molenmakerij Verbij een geheel maalvaardige molen op.
12 mei 2017 volgde de feestelijke ingebruikname door gedeputeerde Jansen van de provincie Zuid-Holland.

The Dutch language version of this record contains more detailed information on this windmill. The additional information is in Dutch only, though.
But you can click here to visit the Dutch language record and select a language for a machine translation of this additional info.

Adermolen

More current photos
Adermolen, Rijpwetering, Piet Glasbergen (12-5-2018)
© Piet Glasbergen (12-5-2018)
Adermolen, Rijpwetering, Piet Glasbergen (12-5-2018) | Database Nederlandse molens
© Piet Glasbergen (12-5-2018)
Adermolen, Rijpwetering, Willem Jans (28-10-2007) | Database Nederlandse molens
© Willem Jans (28-10-2007)
Adermolen, Rijpwetering, Piet Glasbergen (8-9-2016)
© Piet Glasbergen (8-9-2016)
Adermolen, Rijpwetering, Wim Koree (24-8-2021)
© Wim Koree (24-8-2021)
Adermolen, Rijpwetering, Piet Glasbergen (12-5-2018)
© Piet Glasbergen (12-5-2018)
Adermolen, Rijpwetering, Piet Glasbergen (8-9-2016)
© Piet Glasbergen (8-9-2016)
Adermolen, Rijpwetering, Piet Glasbergen (12-5-2018) | Database Nederlandse molens
© Piet Glasbergen (12-5-2018)
Adermolen, Rijpwetering, Matthieu Hoogduin (20-5-2017)Overbrenging van de koningsspil op de vijzel.
© Matthieu Hoogduin (20-5-2017)
Overbrenging van de koningsspil op de vijzel.
Adermolen, Rijpwetering, Matthieu Hoogduin (20-5-2017)De vijzel.
© Matthieu Hoogduin (20-5-2017)
De vijzel.
Adermolen, Rijpwetering, Piet Glasbergen (12-5-2018) | Database Nederlandse molens
© Piet Glasbergen (12-5-2018)
Adermolen, Rijpwetering, Matthieu Hoogduin (20-5-2017)De achterwaterloop in de molen. De wachtdeur is zichtbaar. Deze steekt nog zeker 1.20 meter onder het wateroppervlak.
© Matthieu Hoogduin (20-5-2017)
De achterwaterloop in de molen. De wachtdeur is zichtbaar. Deze steekt nog zeker 1.20 meter onder het wateroppervlak.
Adermolen, Rijpwetering, Piet Glasbergen (12-5-2018) | Database Nederlandse molens
© Piet Glasbergen (12-5-2018)
Adermolen, Rijpwetering, Piet Glasbergen (12-5-2018)
© Piet Glasbergen (12-5-2018)
Adermolen, Rijpwetering, Willem Jans (26-10-2008) Opmerkelijk bovenwiel met smalle kruisarmen en acht eveneens magere plooistukken.  | Database Nederlandse molens
© Willem Jans (26-10-2008) Opmerkelijk bovenwiel met smalle kruisarmen en acht eveneens magere plooistukken.
Adermolen, Rijpwetering, Piet Glasbergen (12-5-2018)detail bovenwiel waarop te zien is dat de kruisarmen frontaal gezien misschien iel lijken (zie tekst bij foto Willem Jans), maar dat ze opgebouwd zijn uit 3 lagen, en dus behoorlijk volume bezitten. Bovendien, het is een betrekkelijk klein wiel. Compact en sterk dus.
© Piet Glasbergen (12-5-2018)
detail bovenwiel waarop te zien is dat de kruisarmen frontaal gezien misschien iel lijken (zie tekst bij foto Willem Jans), maar dat ze opgebouwd zijn uit 3 lagen, en dus behoorlijk volume bezitten. Bovendien, het is een betrekkelijk klein wiel. Compact en sterk dus.
Adermolen, Rijpwetering, Piet Glasbergen (12-5-2018)Vangbalk met ietwat provisorisch timmerwerk om stenen contragewicht op z'n plek te houden.
© Piet Glasbergen (12-5-2018)
Vangbalk met ietwat provisorisch timmerwerk om stenen contragewicht op z'n plek te houden.
Adermolen, Rijpwetering, Piet Glasbergen (12-5-2018)
© Piet Glasbergen (12-5-2018)

« previous (d'Oranjeboom)    |    next (Zeezicht) »

top Colophon & copyrights    

zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Adermolen, Rijpwetering home vorige pagina